Autoserviss

Darba uzskaites sistēma, kas paredzēta autoservisiem.
Kam paredzēta?

Darba uzskaites sistēma “Autoserviss” ir Latvijā izstrādāta datorprogramma, kas paredzēta Latvijas autoservisiem. Programma nodrošina autoservisu efektīvu darba procesu uzskaiti un organizēšanu. Visa informācija par veiktajiem remontdarbiem un tehniskajām apkopēm tiek uzkrāta un apkopota, tādējādi veidojot visaptverošu pārskatu par autoservisa darbību.

Par programmu

Katrai apkalpotajai automašīnai tiek veikta padarīto darbu un nomainīto rezerves daļu uzskaite, nākotnē nodrošinot daudz kvalitatīvāku mašīnas turpmāko apkopi un remontu. Automatizētā remontu izmaksu kā arī rezerves daļu un materiālu iepirkuma un izlietojuma uzskaite ļauj daudz veiksmīgāk plānot nepieciešamās izmaksas un prognozēt autoservisa ieņēmumus.

Datu ievade

Programma veidota tā, lai maksimāli atvieglotu un samazinātu darbu pie datu ievades. Dati par mašīnām, klientiem, piegādātājiem, rezerves daļām un materiāliem tiek organizēti speciālos katalogos. Tas vienkāršo arī turpmāko pārskatu un atskaišu veidošanu. Izvēloties programmu “Autoserviss” Jūs atrisināsiet virkni aktuālāko problēmu, ar kurām Jums līdz šim bija jāsaskaras.

Autoservisa darba uzskaites sistēmas pamatfunkcijas

  

 • Automātiska klientu pasūtījumu pieņemšana, tāmes sastādīšana.
 • Automātiska rēķinu izrakstīšana klientiem.
 • Remontu un tehniskās apkopes datu uzskaite.
 • Rezerves daļu, materiālu noliktavas, piegādes un izlietojuma uzskaite.
 • Piegādes un izrakstīšanas pavadzīmju un rēķinu uzskaite.
 • Darbinieku veikto darbu un samaksas aprēķinu uzskaite.
 • Darbinieku patērētā darba laika uzskaite.
 • Izdevumu, ienākumu, parādu piegādātājiem un klientu parādu uzskaite.
Rezerves daļas, materiāli un noliktava

 • Dati par rezerves daļām un materiāliem glabājas speciālā katalogā. Meklēšanu var veikt gan pēc detaļu koda, gan pēc nosaukuma. Katalogā glabājas arī detaļu piegādes un realizācijas cenas un citi parametri.
 • Sistēmā automātiski tiek veidota preču un materiālu noliktava. Preces un materiāli tajā nonāk automātiski, ievadot piegādes pavadzīmes. Izrakstīšana no noliktavas notiek, noformējot attiecīgu remonta darbu un materiālu uzskaites formu. Jebkurā brīdī iespējams iegūt pārskatu par precēm un noliktavas tekošo atlikumu.
 • Rezerves daļu un materiālu piegāde notiek uz piegādes pavadzīmju pamata. Pavadzīmē glabājas sekojoša informācija par piegādes operāciju: Piegādātājs un tā rekvizīti (nosaukums, adrese, tālrunis u.c.), Dokumenta numurs, Dokumenta (piegādes) datums, Piegādātās preces (daudzums, cena, summa)
 • Programmā var ievadīt arī informāciju par pavadzīmes apmaksu, un līdz ar to ērti var iegūt informāciju par parādiem piegādātājiem.
 • Vēlāk pavadzīmē automātiski parādās informācija par to kuras rezerves daļas jau realizētas.

 

Klienti, automašīnas

  

 • Informācija par klientiem un tiem piederošajām automašīnām glabājas speciālos katalogos.
 • Par klientu var ievadīt sekojošu informāciju: nosaukums, adrese, tālrunis, fax, bankas rekvizīti, uzņēmuma un PVN numurs, papildus piezīmes.
 • Par automašīnām var ievadīt sekojošu informāciju: tās marku, valsts numuru, īpašnieku, dažādas piezīmes.
 • Vienam klientam var piederēt neierobežots skaits automašīnu.
 • Atverot automašīnas reģistrācijas formu uzreiz redzami visi remonti un tehniskās apkopes, kas tai veiktas.

 

Remonti

 

 • Visa informācija par automašīnas remontu vai tehnisko apkopi tiek ievadīta remonta uzskaites formā, kur tiek fiksēts remonta numurs, datums (tiek izmantots izrakstot rēķinu) un dati par automašīnu. Atsevišķi tiek nodalīta informācija par izmantotajām rezerves daļām un veiktajiem darbiem. Izlietotajām rezerves daļām un materiāliem tiek ievadīts daudzums un cenas. Automātiski tiek koriģēta rezerves daļu noliktava. Veiktajiem darbiem tiek ievadīta informācija, kādus darbus kuri meistari, par kādu summu un kādā laikā veikuši. Šie dati tiek izmantoti, automātiski aprēķinot meistaru darba apmaksu. Atsevišķi tiek ievadīti tie darbi un izmaksas, kurus veic citi autoservisi.

 

Darba apmaksa

 

 • Dati par servisa darbus veicošo personālu (meistariem) tiek glabāta speciālā katalogā. Par katru meistaru var ievadīt informāciju (normatīvi, kategorijas u.tml.) darba apmaksas aprēķināšanai. Darba apmaksa par katru mēnesi tiek aprēķināta automātiski, ņemot vērā katra meistara veiktos darbus un to apmaksai uzstādīto algoritmu. Viegli iegūt informāciju gan par katram meistaram izmaksāto, gan arī visam servisam aprēķināto algas apjomu jebkurā laika periodā.

 

Mūsu sadarbības partneri

Mēs pateicamies par sadarbību SIA "Autofavorīts", SIA "AV Centrs", A/S CATA, SIA "CM-Auto", SIA "Tehnofavorīts", SIA "Rič", SIA "Ro Aktīvs", SIA "Motofavorīts", SIA "Sinhro - C", SIA "Glazūra AG" un pārējiem mūsu klientiem, kas datorfirmu DPS ir izvēlējušies par saviem sadarbības partneriem.

Vēlos iegūt vairāk informācijas par šo programmu.

Pieslēgties
Lietotājs Parole
Ieiet
Saziņai
 • Elijas iela 17, 551 kab., Rīga
 • dps@dps.lv
 • +371 67204623
© DPS 2000 - 2021