Personāls

Paredzēta izmantošanai uzņēmuma personāla daļā, nodrošinot to ar informāciju par esošajiem, bijušajiem, vai potenciālajiem darbiniekiem
Kam paredzēta?

Personāla uzskaites sistēma “PERSONĀLS” nepieciešama katram uzņēmumam. Tāpat kā grāmatvedībai, arī uzņēmuma personāla uzskaitei ir jābūt sakārtotai. Programma paredzēta izmantošanai uzņēmuma personāla daļā, nodrošinot to ar informāciju par esošajiem, bijušajiem, vai potenciālajiem darbiniekiem.

Par programmu

Programmā “PERSONĀLS” var ērti pārskatīt informāciju par darbiniekiem - cik bieži katrs mainījis darbavietas, cik ilgi katrs no darbiniekiem strādā uzņēmumā, kad ir bijis atvaļinājums, kā darbinieks pārzina svešvalodas, kādas ir kvalifikācijas utt. Ar programmas palīdzību var plānot, piemēram, darbinieku atvaļinājumu grafiku vai pārskatīt darbinieču dekrētu atvaļinājumu ilgumu.

Datu ievade

Programma nodrošina arī datu uzkrāšanu par darbinieku darba laika izlietojumu.

Programmas interfeiss ir ļoti loģiski izkārtots. Jūs varat brīvi pārslēgties, piemēram, no darbinieka dokumenta loga uz darbinieku sarakstu un tamlīdzīgi. Lietotā valoda ir latviešu valoda. Programma darbojas sākot no Windows 95/98 līdz pat Windows Vista vidēs - gan lokāli uz viena datora, gan tīklā. Turklāt katram lietotājam var noteikt tiesības - kādas funkcijas ir atļauts izpildīt un kādas nē (piemēram - vai atļauts datus skatīt, pievienot, labot, dzēst).

Personāla uzskaites sistēmas pamatfunkcijas
 • Informācijas apkopošana par uzņēmuma sastāvā esošām, bijušām vai plānotām struktūrvienībām, piemēram, nodaļām, ražotnēm, dienestiem, iecirkņiem u.c.
 • Informācijas apkopošana par darbiniekiem, t.i., konkrētiem cilvēkiem, kuri strādā vai kādreiz ir strādājuši, vai arī vēlas strādāt uzņēmumā.
 • Informācijas apkopošana par darbinieku darba vietām - darbinieku pieņemšana, atlaišana, pārcelšana, darba apstākļi, slodze, alga u.c. Visas šīs procedūras tiek veiktas, balstoties uz vadītāja rīkojumiem, tādēļ programmā ir izstrādāts atsevišķs rīkojumu reģistrs.
 • Darbinieku darba laika uzskaite (nostrādātās darba dienas un stundas, dati par brīvdienām, atvaļinājumiem, kavējumiem)
 • Katram darbiniekam tiek automātiski aprēķināts darba stāžs.
 • Darbinieku personu kartītes, CV un darba līgumu apkopošana.
 • Klasifikatoru (piemēram, atvaļinājuma tipi, kvalifikācijas veidi u.c.) apstrāde.
 • Datu pārlūkošana un analīze, pārskati, iespēja jebkurus sistēmā esošos datus sakārtot un atlasīt jebkuros griezumos tabulu veidā gan uz ekrāna, gan izdrukājot. Prasmīgi izmantojot datu filtrus, iespēja atlasīt informāciju, kas noder statistikas pārskatiem.
 • Tā kā katrā uzņēmumā tomēr ir lielākas vai mazākas atšķirības dokumentu noformēšanā, kas atkarīgas no uzņēmuma darba specifikas, - izdruku un atskaišu formas piedāvājam izstrādāt atsevišķi, atbilstoši katra uzņēmuma individuālajām dokumentu noformēšanas tradīcijām un prasībām.
Darbinieku autobiogrāfiskie dati
 • Pamatdati - vārds, uzvārds, dzimums, pilsonība, tautība, adrese, darba stāžs u.c.
 • Kvalifikācija - specialitāte, absolvētā mācību iestāde, grāds, tēma, atestācija u.c.
 • Ziņas par ģimenes locekļiem - vārds, uzvārds, dzimšanas datums u.c. (var noderēt, piemēram, plānojot svētku pāsteigumus darbinieku bērniem)
 • Valodu iemaņas - valoda, zināšanu līmenis, piezīmes.
 • Dokumenti - pase, autovadītāja apliecība, darba grāmatiņa, nodokļu grāmatiņa, u.c.
Darbinieku darba informācija
 • Darbinieku iepriekšējās darba vietas (var noderēt kā pieredzes radītājs)
 • Darbinieku iepriekšējās darba vietas uzņēmumā.
 • Informācija par tekošo darba vietu (-ām) uzņēmumā: darbinieka profesija un pakļautība (struktūrvienība), ieņemamais amats, u.c.
 • Informācija par uzņēmuma struktūrvienībām: nosaukumi, adreses, pakļautība, projektu termiņi.
 • Informācija par darbinieku darba stāžu.
 • Atvaļinājumi.
 • Dati par izmantoto darba laiku (dienas, stundas, kavējumu u.c.).
 • Piezīmes.

 

Vēlos iegūt vairāk informācijas par šo programmu.

Pieslēgties
Lietotājs Parole
Ieiet
Saziņai
 • Elijas iela 17, 551 kab., Rīga
 • dps@dps.lv
 • +371 67204623
© DPS 2000 - 2021