Lietvedība

Izmantojot šo programmu, visa uzņēmuma korespondence tiek apkopota vienotā datu bāzē.
Kam paredzēta?

Dokumentu uzskaites sistēma “Lietvedība” ir paredzēta uzņēmuma saņemto un nosūtīto dokumentu, kā arī iekšējo dokumentu (piem. rīkojumu, aktu) uzskaitei un analīzei. Izmantojot šo programmu, visa uzņēmuma korespondence tiek apkopota vienotā datu bāzē. Tas palīdz uzņēmuma darbiniekiem daudz vieglāk pārskatīt, sagatavot dokumentus, saskaņot veicamos uzdevumus, veikt dokumentu apmaiņu un atlasi, un veidot saraksti. Savukārt uzņēmuma vadītājam tā atvieglos dokumentu apstiprināšanu, darbu plānošanu un izpildes termiņu kontroli.

Par programmu

Programmas interfeiss ir ļoti loģiski izkārtots. Jūs varat brīvi pārslēgties, piem., no dokumenta loga uz sarakstu un tamlīdzīgi. Lietotā valoda ir latviešu valoda. Programma darbojas sākot no Windows 95/98 līdz pat Windows Vista vidēs - gan lokāli uz viena datora, gan tīklā. Turklāt katram lietotājam var noteikt tiesības - kādas funkcijas ir atļauts izpildīt un kādas nē (piemēram - vai atļauts datus skatīt, pievienot, labot, dzēst).

Dokumenti un klasifikatori
 • Saņemtie dokumenti - ienākošā dokumentācija un korespondence (iesniegumi, sūdzības, lēmumi, vēstules, faksi, u.c.)
 • Izejošie dokumenti - izejošā dokumentācija un korespondence (izziņas, paziņojumi, pieprasījumi, pilnvaras, rīkojumi, vēstules, faksi, u.c.)
 • Iekšējie dokumenti - rīkojumi, līgumi, akti.
 • Lietas - apkopo uz vienu jautājumu attiecošos dokumentus.
 • Korespondenti - visas juridiskās un fiziskās personas, ar kurām saistīti uzkrātie dokumenti (nosūtītāji, saņēmēji u.c.).
 • Darbinieki - visi uzņēmuma darbinieki, ar kuriem saistīti sistēmā uzkrātie dokumenti (dokumentu saņēmēji, izpildītāji, atbildīgie u.c.)
Dokumentu uzskaites sistēmas pamatfunkcijas
 • Informācijas uzkrāšana par uzņēmuma ienākošiem un izejošiem dokumentiem - līgumiem, rīkojumiem, iesniegumiem u.c., korespondenci, kā arī par korespondentiem.
 • Visa informācija par dokumentiem tiek glabāta atsevišķos katalogos. Katrā no tiem paredzēts ievadīt atšķirīgus datus par dokumentu atkarībā no tā veida.
 • Katram dokumentam ir savs numurs, datums, saņemšanas vai nosūtīšanas veids, termiņš, īss saturs, kā arī paredzēta vieta piezīmēm. Dokumentus iespējams numurēt automātiski. Dokumentiem var pievienot atsauces uz failiem (dokumenta elektronisko kopiju) ar dokumenta pilnu tekstu.
 • Datu pārlūkošana un analīze, iespēja jebkurus sistēmā esošos datus sakārtot un atlasīt pēc jebkuriem parametriem gan tabulās uz ekrāna, gan izdrukājot.
 • Dokumentiem var piestiprināt darbiniekus, kas tos saņēmuši, sagatavojuši, vai ir atbildīgi par to izpildi.
 • Dokumentiem iespējama izpildes termiņu kontrole, kā arī vadītāja rezolūcija
 • Dokumentiem var piestiprināt atslēgvārdus, kas atvieglo to šķirošanu un meklēšanu.
 • Dokumentu uzskaites sistēmu var lietot gan uz viena datora, gan arī daudzlietotāju režīmā tīklā. Iespējams administrēt un ierobežot lietotāju piekļuves tiesības.

 

Vēlos iegūt vairāk informācijas par šo programmu.

Pieslēgties
Lietotājs Parole
Ieiet
Saziņai
 • Elijas iela 17, 551 kab., Rīga
 • dps@dps.lv
 • +371 67204623
© DPS 2000 - 2021