Kontakti

Kontaktu uzskaites sistēma sadarbības partneru (firmu un personu) uzskaites un analīzes datorprogramma.
Kam paredzēta?

Sadarbības kontaktu uzskaites sistēma "Kontakti" ir Latvijā izstrādāta sadarbības partneru (firmu un personu) uzskaites un analīzes datorprogramma. Šīs programmas mērķis ir veidot datu bāzi, kurā vienkopus tiek apkopota visa informācija par esošajiem, bijušajiem vai potenciālajiem Jūsu uzņēmuma kontaktiem, sadarbības partneriem, kontaktpersonām un ar tiem saistītajām aktivitātēm.

Par programmu

Datu bāzes katalogos tiek uzkrāta visa nepieciešamā informācija, kas vēlāk var būtiski palīdzēt darba optimizēšanā. Sistēma ļauj veikt dažādas statistiskas analīzes, kā arī organizēt dažādas akcijas izmantojot uzkrātos datus.

Sadarbības kontaktu uzskaites pamatfunkcijas
 • Dažādu datu ievads, uzkrāšana un modificēšana par kontaktpersonām un firmām, to rekvizītiem, raksturojumu interesēm u.c. Programmā var strādāt ar neierobežotu firmu un personu skaitu, un to datiem.
 • Katrai firmai un kontaktpersonai var piešķirt dažādus papildus atslēgvārdus. Darba gaitā tos var pielietot ērtākai datu meklēšanai, atlasei vai sakārtošanai. Lai atvieglotu datu ievadu, paredzētas arī funkcijas darbam ar ierakstu grupām
 • Informācijas uzkrāšana par planojamām kā arī jau veiktajām aktivitātēm, piemēram, veiktajiem piedāvājumiem, tikšanās reizēm, reklāmas akcijām u.c. Tiek reģistrēts gan Jūsu darbinieks, gan klienta kontaktpersona, kā arī tikšanos vai akciju raksturojošie dati.
 • Informācijas uzkrāšana par noslēgtajiem līgumiem - partneris, kontaktpersona, numurs, datums, u.c. līguma dati. Iespēja reģistrēt saiti uz dokumentiem, kas saistīti ar šo līgumu, kā arī no programmas atvērt elektroniskā formā saglabātu līguma tekstu vai citus dokumentus.
 • Dažādu akciju organizēšana un reģistrēšana izmantojot uzkrātos datus
 • Veikt dažādas statistiskas analīzes un veidot atskaites no uzkrātajiem datiem. Ir iespējams jebkurus sistēmā esošos datus sakārtot un atlasīt jebkurā griezumā tabulu veidā gan uz ekrāna, gan nosūtīt uz drukas iekārtu, vai uz e-pastu, kā arī pārnest uz citām programmām, piemēram MS Excel.
Sistēma veido datu bāzi, ļaujot caurskatīt, papildināt un koriģēt nepieciešamo informāciju par:
 • Firmām un organizācijām, kas atrodas Jūsu uzņēmuma interešu lokā vai ar kuriem uzņēmumam notiek, kādreiz bija, vai nākotnē ir paredzēti kontakti jebkurā jomā. Tiek apkopoti sekojoši dati: Rekvizīti (valsts, pilsēta, reģions, pasta indekss), tālruņu numuri, e-pasta adrese, faksa numuri, Interneta mājas lapas adrese, darbības prioritātes, u.c. Paredzēta iespēja ievadīt firmas darbības aprakstus, to interesējošo problēmu loku, komentārus un norādīt informācijas avotus. Katram sadarbības partnerim var ievadīt neierobežotu skaitu piezīmju.
 • Klientu firmu kontaktpersonām, ar kurām ir bijusi sadarbība. Vārds(i), uzvārds, dzimums, telefoni u.c. Firma un struktūrvienība. Piezīmes.
 • Jūsu firmas darbiniekiem
 • Visiem projektiem un piedāvājumiem, kas eksistē šobrīd, ir bijuši pagātnē vai ir ieplānoti partneru starpā.
 • Dažādiem papildus katalogiem (nozares, atslēgvārdi u.c.), kas atvieglo firmu raksturošanu un vēlāko datu apstrādi.

 

Aktivitātes
 • Programma paredz iespēju ievadīt nepieciešamo informāciju par aktivitātēm saistībā ar noteiktām firmām, organizācijām vai to kontaktpersonām (tikšanās, prezentācijas, reklāma, noslēgtie līgumi u.c.). Aktivitāšu katalogā glabājas informācija par Kontakpersonu no jūsu puses, no partnerfirmas puses, kā arī aktivitātes tips un forma, termiņi, piedāvājuma saturs u.c. piezīmes
 • Iespējama arī automātiska plānojamo vai veikto aktivitāšu ģenerēšana noteiktam konkaktpersonu lokam par norādīto tēmu, piemēram, piedāvājumu izsūtīšana vai apsveikumi jubilejās.
 • Aktivitātes ļauj arī plānot un kontrolēt Jūsu darbinieku veiktos pasākumus ar Jūsu klientiem. Programma atvieglo klientu pasūtījumu vai veicamo darbu un projektu reģistrāciju un izpildes kontroli. Plānotos darbus un pasūtījumus var sadalīt pēc darbiniekiem, nozīmēt atbildigos izpildītājus, norādīt veicamo darbu izpildes termiņus un apjomus, kā arī darbu gaitā uzstādīt to gatavības pakāpi. Katrs darbinieks var iegūt atskaiti par sev paredzētajiem darbiem, kā arī uzņēmuma vadība - par kopējo darbu stāvokli.
Saites ar citām programmām
 • Sadarbības kontaktu uzskaites sistēmu "Kontakti" var izmanto kopā ar programmām "Prece" un "Autoserviss", tādējādi nodrošinot vienotu uzņēmuma klientu, darbinieku un pakalpojumu datu bāzi.
Vēlos iegūt vairāk informācijas par šo programmu.

Pieslēgties
Lietotājs Parole
Ieiet
Saziņai
 • Elijas iela 17, 551 kab., Rīga
 • dps@dps.lv
 • +371 67204623
© DPS 2000 - 2021