Prece

Tirdzniecības, noliktavas un apmaksas dokumentu uzskaites sistēma.
Kam paredzēta?

Programma “Prece” ir Latvijā izstrādāta preču, noliktavas un apmaksas dokumentu uzskaites sistēma, kas paredzēta preču apgrozījuma uzskaitei, pavadzīmju izrakstīšanai, pircēju pieprasījumu apstrādei, preču pasūtījumu noformēšanai, rēķinu, maksājumu uzdevumu un kases čeku noformēšanai, preču un naudas plūsmas analīzei, kā arī dažādu noliktavas un maksājumu pārskatu iegūšanai. Programmu var izmantot gan vairum- un mazumtirdzniecībā gn arī uzņēmumu iekšējo noliktavu preču uzskaitei. Tā atrisinās veselu virkni aktuālāko problēmu, ar kurām Jums līdz šim bija jāsaskaras katru darba dienu.

Par programmu

Tāpat kā citām firmas DPS programmām, arī šai ir patīkams interfeiss, kas ir ļoti līdzīgs ierastajai Windows videi. Vienīgā atšķirība ir tā, ka programmā lietotā valoda ir latviešu valoda. Programma “Prece” ir izveidota tā, lai būtu iespējams ērti strādāt ietaupot Jums laiku.

Darbs ar programmu

Īpaši nepieciešama programma “Prece” ir firmām, kurām ir liels darbinieku skaits, vai arī, ja vairāki darbinieki vienlaicīgi izmanto datu bāzi par precēm. Lai datu bāzei nebūtu jāaizņem vieta uz katra lietotāja datora, no kura vēlas pārskatīt norēķinu vai preču uzskaiti, datu bāze lokalizējas uz viena bāzes datora, savukārt pārējie, kam vajadzīgi dati no kopējās datu bāzes, var caur tīklu pieslēgties bāzei un veikt vajadzīgās darbības. Programma paredz to, ka sistēmas administrators var piešķirt katram lietotājam noteiktas pilnvaras, vienlaicīgi pārskatot, kas, ko un kad ir darbojies programmā “Prece”.

Preču uzskaites sistēmas pamatfunkcijas

 

 

 • Sistēma nodrošina preču saņemšanu un izrakstīšanu. Preču uzskaite tiek veikta reģistrējot piegādes pavadzīmes, norakstīšanas un inventarizācijas aktus, realizācijas pavadzīmes, preču atgriešanas pavadzīmes, piegādes pasūtījumus, klientu pieprasījumus kā arī citus preču uzskaites dokumentus.
 • Sistēma nodrošina gan klientu pasūtījumu, gan arī Jūsu piegādes pasūtījumu reģistrāciju, kuri vēlāk automātiski tiek pārreģistrēti kā pavadzīmes.
 • Sistēma nodrošina noliktavas atlikumu kontroli. Reģistrējot preču dokumentus, automātiski tiek izmainīti gan atlikuma daudzumi un summas, gan arī citi dati preču noliktavas kartītēs. Tieša noliktavas datu labošana programmā nav atļauta, lai nodrošinātu datu savstarpēju saskaņotību.
 • Ievadot dokumentus, maksimāli tiek izmantoti datu (klientu, preču u.c.) klasifikatori, lai samazinātu atkārtotas informācijas ievadi.
 • Sistēma nodrošina katras iepirktās preces (preču partijas) izrakstīšanas kontroli, tādā veidā ļaujot realizēt konkrētas iepirkuma partijas preci. Līdz ar to tiek arī nodrošināts pilnīgs pārskats par katras preces visām piegādēm un realizāciju.
 • Katra mēneša preču apgrozības dati tiek fiksēti, noslēdzot noliktavu par šo mēnesi.
 • Sistēma kontrolē pavadzīmju izrakstīšanu atkarībā no klienta kredītnosacījumiem (parāda nomaksas, kredītlimita, apmaksas veida u.c.).
 • Sistēma nodrošina gan piegādes gan realizācijas apmaksas dokumentu (maksājumu uzdevumu, kases orderu u.c.) noformēšanu, izdruku un uzskaiti.
 • Sistēmu iespējams darbināt komplektā ar interneta veikalu 3 līmeņos:
  • Informatīvā līmenī - iepazīstinot klientus ar preču sortimentu (apraksti, attēli u.t.t)
  • Pasūtījumu līmenī - klienti (ar autorizāciju vai bez tās) var pasūtīt preces internetā
  • Pirkumu un apmaksas līmenī - tiek nodrošināta pilna veikala funkcionalitāte ieskaitot apmaksu, preču rezervēšanu un pavadzīmju izrakstīšanu.
Preču dokumenti
 • Preču kustība tiek reģistrēta ar iepirkuma, izrakstīšanas un atgriešanas pavadzīmju, kā arī norakstīšanas aktu palīdzību.
 • Nepieciešamības gadījumā iespējama dokumentu automātiska numerācija saskaņā ar likumdošanas prasībām.
 • Dokumentus var noformēt jebkurā valūtā. Automātiski notiek pārrēķins norādītajā sistēmas valūtā (Eur vai kādā citā).
 • Lai nodrošinātu labāku kontroli, visiem dokumentiem tiek reģistrēts darbinieks, kas tos noformējis.
 • Sistēma veic automātisku datumu kontroli, tādā veidā neļaujot sabojāt informāciju par jau noslēgtajiem mēnešiem un nodrošinot to, lai netiktu realizēta vēl neiepirkta prece.
 • Programma nodrošina atpakaļ atgriezto preču uzskaiti, pie kam norēķini ar klientu iespējami gan ar preci (barterā), gan naudu.
 • Aizpildot pavadzīmes, preces var izvēlēties pēc to grupām un nosaukumiem, kā arī pēc kodiem vai svītrkodiem, tai skaitā - izmantojot svītrkodu nolasītāju.
 • Piegādes pavadzīmēs tiek reģistrēts dokumenta numurs, piegādes un pavadzīmes datumi, apmaksas termiņi, valūta, informācija par preču piegādātāju u.c. Par piegādātām precēm uzkrājas arī informācija par konkrēto preces partiju (sērijas numurs, derīguma termiņš u.c.), kā arī intrastat atskaitēm nepieciešamā informācija.
 • Realizācijas pavadzīmēs tiek reģistrēts dokumenta numurs, pavadzīmes datums, apmaksas termiņš, valūta, informācija par preču saņēmēju un maksātāju, PVN, atlaides, apmaksas veids u.c.
 • Sistēma automātiski aprēķina uzstādītās atlaides pircējiem, preču grupām vai ražotājiem.
 • Sistēma ļauj plānot, automātiski un manuāli aprēķināt un nosūtīt preču piegādes pasūtījumus. Pasūtījumi tiek aprēķināti balstoties un preču kustības iepriekšējo vēsturi, preču parametriem, tekošo noliktavas stāvokli u.c. datiem. Paredzēta automātiska pasūtījumu pārveidošana par pavadzīmēm.
 • Lai ērtāk apzinātu un pārskatītu klientu vajadzības un efektīvāk organizētu piegādi, sistēmā var reģistrēt klientu pasūtījumus vai piedāvājumus klientiem, kur glabājas informāciju par klientu, viņa kontaktpersonām u.c. datiem, kā arī par pasūtāmām precēm un piegādes nosacījumiem. Pasūtītās preces var rezervēt. No klientu pasūtījumiem automātiski var noformēt realizācijas pavadzīmes.

 

Apmaksas dokumenti
 • Sistēma tiek uzkrāta informācija gan par piegādes gan realizācijas apmaksas dokumentiem.
 • Ērtības labad dokumenti iedalīti trīs grupās: kases, bankas un pārējos. Pēdējos var izmantot arī dažādu parāda, valūtas konvertācijas u.c. grāmatvedības datu korekcijai.
 • Iespējama gan daļēja pirkumu apmaksas gan avansa reģistrācija.
 • Dokumentus iespējams izrakstīt jebkurā valūtā. Programma nodrošina automātisku summu konvertāciju uz vienotu sistēmas valūtu. Lietojamo valūtu skaits nav ierobežots.
 • Noformējot apmaksas dokumentus, automātiski tiek dzēsts pircēja parāds Jums vai Jūsu parāds piegādātājam.
Preces

 • Informācija par precēm un to ražotājiem tiek glabāta speciālā katalogā.
 • Preces ir sadalītas grupās un apakšgrupās, kas atvieglo liela daudzuma preču sortimenta apstrādi, pavadzīmju aizpildīšanu un pārskatu veidošanu par preču kustību un apgrozījumu. Preču katalogā glabājas arī preču cenas, kas tiek piedāvātas, veidojot pavadzīmes.
 • Precēm var uzstādīt atlaides gan no pirkuma kopsummas, gan katrai precei atsevišķi atkarībā no klienta, konkrētās preces grupas un apakšgrupas vai ražotāja.
 • Katrai piegādes partijai var ievadīt arī papildus parametrus: sērijas numuru, derīguma termiņu, svaru, u.c.. Tas dod iespēju piem., apstrādāt preces ar ierobežotiem derīguma termiņiem, kā arī kontrolēt konkrētas piegādes partijas realizāciju.
 • Precei var uzstādīt parametru - minimālais atlikums noliktavā. Salīdzinot to ar reālo preču atlikumu var iegūt informāciju par to vai preču skaits noliktavā ir pietiekams, kā arī automātiski noformēt pasūtījumu.
 • Iespējama preču kataloga pārcenošana (visām vai noteiktām precēm), balstoties uz reālajām piegādes un realizācijas cenām. Pārcenošanā no citas valūtas var izmantot gan tekošo valūtas kursu, gan valūtas kursu pavadzīmes izrakstīšanas dienā.
 • Programma ļauj veikt arī preču rezervēšanu.
 • Katrai precei var iegūt pārskatu par visām operācijām ar to - piegādi, realizāciju, kā arī pieprasījumiem un pasūtījumiem. Automātiski veidojas esošās situācijas pārskati - par noliktavas atlikumu, pasūtītām precēm, noliktavas apgrozījumu u.c.

 

Piegādātāji un pircēji

 

 • Informācija par darījumu partneriem - preču piegādātājiem un pircējiem, kā arī ražotājiem un pārējiem debitoriem un kreditoriem, to adreses, bankas rekvizīti un citi parametri glabājas atsevišķā klientu katalogā, kas tiek izmantots dokumentu izrakstīšanā.
 • Klienti ir iedalīti grupās - pircēji un piegādātāji.
 • Sistēmai kopumā un katram pircējam atsevišķi var uzstādīt kredītnosacījumus - kredīta summu, apmaksas termiņu, pieļaujamo kavējumu u.c. Tie tiek ņemti vērā izrakstot pavadzīmes.
 • Pircējiem var uzstādīt atlaides atkarībā no preču grupas, apakšgrupas vai katrai precei atsevišķi. Atlaides var uzstādīt katram klientam vai arī izmantot atlaižu grupas.
 • Tieši no klientu kataloga ir iespējams iegūt visu informāciju par preču un apmaksas operācijām ar konkrēto klientu.

 

Mūsu sadarbības partneri

Mēs pateicamies par sadarbību SIA "LAPP Miltronic", A/S "Rīgas Farmaceitiskā Fabrika", SIA "NADS", SIA "Autofavorīts", SIA "P.Dussmann", SIA "POLITECH", SIA "Premium auto", SIA "Būvpartners", SIA SUNCOM, SIA "Sinhro - C", SIA "Telekons", SIA "DANS G" un pārējiem mūsu klientiem, kas datorfirmu DPS ir izvēlējušies par saviem sadarbības partneriem.

Vēlos iegūt vairāk informācijas par šo programmu.

Pieslēgties
Lietotājs Parole
Ieiet
Saziņai
 • Elijas iela 17, 551 kab., Rīga
 • dps@dps.lv
 • +371 67204623
© DPS 2000 - 2021